dlaczego warto zainstalować SSL

Bezpieczna migracja na HTTPS – checklista

Instalacja SSLa często postrzegana jest przed webmasterów jako możliwość uzyskania lepszych wyników pozycjonowania. Owszem, zabezpieczenie swojej strony certyfikatem SSL to nie tylko lepsze postrzeganie marki przez klienta (zaufana domena), to jednak osiągnięcie wyższych pozycji w wynikach Google jest możliwe tylko jeśli instalacja zostanie przeprowadzona w 100% poprawnie. Ponieżej znajdziesz pomocną checklistę – o czym nie można zapomnieć przy migracji na HTTPs, tak aby nie utracić pozycji w Google?

Continue reading →

aplikacje internetowe

Na czym polega działanie aplikacji webowych?

Aplikacje webowe (web applications) często określa się także mianem internetowych, ponieważ do ich pełnego działania i zdeployowania potrzebne jest połączenie z siecią (Internetem). Dlatego też aplikacje webowe składają sie z dwóch elementów – pierwszym jest plik aplikacji, na urządzeniu klienckim, drugim zaś serwera aplikacji, z którym porozumiewa się urządzenie klienckie.

Continue reading →

responsywne strony internetowe RWD Wrocław

Zasady Responsive Web Design (RWD) – reponsywne strony internetowe

Rozwój technologii Responsive Web Design wynika z poytrzeby dopasowania tworzonych stron internetowych do coraz większych różnić w rozdzielczościach i proporcjach ekranów na wszelkiego rodzaju urządzeniach przenośnych. Od pojawienia się pierwszych smartfonów, których przeglądarki renderowały strony www w całości, pojawiła się niezliczona liczba urządzeń mobile i tabletów – dlatego też pojawił się problem unifikacji optymalizacji stron www.

Continue reading →

Longtail keywords

Frazy z długiego ogona (long tail keywords) i ich rola w pozycjonowaniu

Pojęcie słów długiego ogona (ang. long tail keywords) zostało pierwszy raz użyte przez Chrisa Andersona w 2004 r. i odnosiło się do stwierdzenia, iż reguła Pareto ma także swoje zastosowanie w dziedzinie jaką jest SEO. Precyzyjne, wielowyrazowe frazy kluczowe, znacznie mniej konkurencyjne w porównaniu z ogólnymi frazami (mniejsza średnia liczba wyszukań w miesiącu) stanowiące 20% ogółu fraz prowadzących do strony są w stanie wygenerować dla biznesu 80% wartości konwersji online. Kumulatywna liczba wielu pojedynczych zapytań, indywidualnie generujących niewielki ruch na stronie, jest w stanie wielokrotnie przewyższać zyski z ogólnych, bardzo konkurencyjnych fraz.

Continue reading →

Direct Answers – pozycja „zero” w wynikach organicznych

Dla niektórych kilku wyrazowych fraz kluczowych (long tail keywords – fraz z długiego ogona) o charakterze pytań Google wyświetla odpowiedzi bezpośrednie (ang. Direct Answers, Rich Answers) dostarczające odpowiedzi na zadane pytanie już w oknie wyszukiwarki – użytkownik nie musi przechodzić do żadnej ze stron wynikowych, by otrzymać krótką i zwięzłą definicję lub wyjaśnienie problemu wraz z odnośnikiem do oryginalnego artykułu.

Continue reading →