Direct Answers – pozycja „zero” w wynikach organicznych

Dla niektórych kilku wyrazowych fraz kluczowych (long tail keywords – fraz z długiego ogona) o charakterze pytań Google wyświetla odpowiedzi bezpośrednie (ang. Direct Answers, Rich Answers) dostarczające odpowiedzi na zadane pytanie już w oknie wyszukiwarki – użytkownik nie musi przechodzić do żadnej ze stron wynikowych, by otrzymać krótką i zwięzłą definicję lub wyjaśnienie problemu wraz z odnośnikiem do oryginalnego artykułu.

Odpowiedzi bezpośrednie w wynikach organicznych

Senuto to kompleksowe narzędzie SEO wspierające planowanie, powadzenie i weryfikację działań pozycjonowania i content marketingu dostosowane do użytku na rynku polskim. Według statystyk Senuto, dla polskojęzycznej wersji wyszukiwarki, direct answer box wyświetlany jest dla 1,20% ogółu wszystkich zapytań z baz danych Senuto, co równa się 121 759 frazom kluczowym, spośród których 81,22% to zapytania o średniej liczbie miesięcznych wyszukań mniejszej niż 10. Pojawienie się odpowiedzi bezpośredniej zazwyczaj nie idzie w parze z wyświetlaniem reklam AdWords – aż 98% fraz, dla których wyświetlany jest answer box posiada deklarowany minimalny koszt za kliknięcie zamykający się w przedziale 0,00 – 0,05 zł.

W pierwszej kolejności zidentyfikować należy frazy w formie pytań dotyczące niszy, w której działa pozycjonowana witryna, ale dla których nie pojawiają się jeszcze odpowiedzi bezpośrednie. W tym celu wykorzystać można narzędzia marketingowe służące do identyfikowania nisko konkurencyjnych, kilkuwyrazowych fraz – będą to m.in. Answer The Public (http://answerthepublic.com/) lub Keyword.io (https://www.keyword.io/). Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wybrania przez Google właśnie przygotowywanej odpowiedzi jako treści answer box, warto zoptymalizować artykuł zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • pytanie, na które udziela się odpowiedzi, powinno znaleźć się zarówno w tagu <title> jak i nagłówku strony (h1, h2, h3 etc.),
  • odpowiedź umieścić należy pomiędzy znacznikami <p>, tuż poniżej nagłówka zawierającego pytanie,
  • jeśli to możliwe, odpowiedzi należy nadać formę tabeli, listy numerowanej lub opisu czynności krok po kroku (w przypadku instrukcji).

Promocja strony do pozycji „zero” może mieć miejsce dla stron dotychczasowo znajdujących zarówno na pierwszej stronie wyników, jak i poza TOP 10 rankingu. Dla stron znajdujących się na dolnych miejscach pierwszej strony wyników oznacza to szansę szybkiego prześcignięcia konkurencji i zajęcia pozycji ponad wynikami organicznymi.

Dowiedz się więcej:  Direct Answers w Polsce – Analiza widoczności, https://www.senuto.com/direct-answers-polsce-pelna-analiza/